Små proppar i lungorna Lungemboli (blodpropp i lungan) Sitemap

små proppar i lungorna

Lungemboli små blodproppar i lungorna. Den kan lungorna mindre eller större och beror oftast på att levrat blod lossnat från den plats där det bildats, till exempel i benen, och följt med blodet till lungan. Där fastnar blodproppen proppar hindrar blodflödet i lungan. Blodproppen leder till att alveolerna, de små lungblåsorna, inte kan syresätta blodet. Detta leder i sin tur till syrebrist i kroppens vävnader. Symtomen på blodpropp i lungorna varierar beroende på proppens placering och storlek. Diagnosen kan ibland vara svår att ställa i sjukdomens tidiga fas. Små lungembolier behöver inte ge symtom alls, eller kan yttra sig som stickande smärta, hosta eller måttliga andningssvårigheter. Större proppar . Större proppar märks tydligt. Om du har fått en större propp kan symtomen vara de här: Plötslig andnöd, ibland tillsammans med torrhosta. I sällsynta fall kan du hosta upp slem som det kan finnas blodstrimmor i. Om du har haft en stor blodpropp eller flera små kan cirkulationen i lungorna bli långsammare. Det innebär att den. Blodpropp i lungorna små proppar i lungorna En blodpropp i lungan uppstår när ett blodkärl i lungan täpps till av en klump blod som koagulerat. Blodklumpen förs med blodströmmen från ett blodkärl i bäckenet eller benet upp genom kroppens blodkärl, genom hjärtat och ut i lungorna. Proppar bildas lättare i blod som står stilla. Detta leder till hjärtsvikt och till att hela blodcirkulationen mellan hjärtat och lungorna kollapsar. Små sjukhus i regionerna krymper Author: Robert Paul, Robert, Jessica Edén, Jessica. De flesta som får en blodpropp i lungorna är redan sjuka. Ofta rör det sig om någon form av hjärtsjukdom. Vid ett astmaanfall svullnar slemhinnan i luftvägarnas små förgreningar (bronkiolerna) upp, den ringformade muskulaturen i luftvägarna drar ihop sig (krampar) och det bildas slem i de redan trånga luftvägarna. Symtomen i benet är oftast svullnad samt smärta i vaden små benet i vila eller vid belastning. Proppar vissa fall lossnar delar av proppen och följer med blodströmmen lungorna lungorna, även kallat lungemboli. Därför kan man säga att blodpropp i benet och lungan är två varianter av samma sjukdom. De vanligaste symtomen på blodpropp i lungan är andnöd, bröstsmärta, oro och ångest samt hosta.


19 20 21 22 23 24 25 26 27